Orice produs poate fi personalizat ca text, culori sau poze oricât de mult vă doriți. Spre exemplu un trofeu pentru bunică poate fi adaptat pentru naș, sau fină sau orice altă persoană dragă.